NATUURLEXICON


Reflex


Een reflex is een eenvoudige vorm van gedrag waarbij een prikkel vrijwel zonder vertraging een bepaalde reactie teweeg brengt.


Home