NATUURLEXICON


Refugium


Een refugium is een toevluchtsplaats, een uitwijkplaats.

Het is een plaats waar de flora en de fauna nog overlevingskansen hebben in een gebied waar deze overlevingskansen als gevolg van milieuverstoringen van welke aard ook sterk zijn afgenomen.

De term wordt ook gebruikt voor afgebakende jachtvrije zones in gebieden waar er wel gejaagd wordt.

Home