NATUURLEXICON


 Regenboogforel   

Oncorhynchus mykiss   


De Regenboogforel Oncorhynchus mykiss is  een exoot die afkomstig is uit Noord-Amerika. Hij lijkt sterk op de Beekforel Salmo trutta fario, maar is minder gevoelig voor vervuiling en redelijk ongevoelig voor vertroebeling van het water.

Zijn voedsel bestaat uit vissen, insecten en kreeftachtigen.

Deze soort wordt gekweekt en uitgezet ten behoeve van de sportvisserij.

Home