NATUURLEXICON


Regeneratie


Regeneratie is het opnieuw aangroeien of herstellen van organen, weefsels of ledematen. Regeneratie komt vooral voor bij lagere dieren en planten, waarbij soms uit enkele cellen weer een nieuw individu kan ontstaan.

Bij hogere dieren komt regeneratie, op de heling van wonden na, nauwelijks voor.

Een voorbeeld hiervan is het opnieuw aangroeien van de staart bij hagedissen, nadat bijvoorbeeld een predator het dier bij de staart heeft gegrepen. De staart breekt af en de hagedis kan ontsnappen. Dit is echter slechts eenmaal mogelijk. Sommige planten bezitten het vermogen om een nieuw plant te vormen uit een klein stukje afgesneden wortel. Dit staat beter bekend als “stekken”.


Home