NATUURLEXICON


Regeneratiestrategieën


Deze term slaat op de verschillende aanpassingen die planten hebben ontwikkeld om zich zo succesvol mogelijk voort te planten.

Een succesvolle voortplanting houdt voor veel soorten in dat ze een geschikte plek moeten vinden om zich te vestigen.

Wetenschappers onderscheiden 5 groepen planten met verschillende regeneratiestrategieën namelijk vegetatieve uitbreiding, seizoenale regeneratie, regeneratie door een permanente zaadvoorraad, regeneratie door veel wijdverspreide zaden en regeneratie met behulp van langlevende jonge planten.

Bij vegetatieve uitbreiding ontstaan er nieuwe scheuten die aan de moederplant vast blijven tot ze zich goed gevestigd hebben. Deze uitbreiding gebeurt door middel van wortelstokken, uitlopers of ondergrondse uitlopers.

Seizoenale regeneratie is een regeneratiestrategie die gebruikt maakt van de voorspelbaarheid van vormen van verstoring in bepaalde habitats, bijvoorbeeld als gevolg van jaarlijkse overstromingen of een maaibeheer. Planten die van deze strategie gebruik maken hebben relatief grote, kortlevende zaden of andere voortplantingselementen.

Regeneratie via een permanente zaadbank wordt vooral gebruikt in habitats die niet aan een voorspelbare verstoring onderhevig zijn of in frequent verstoorde productieve habitats.

Regeneratie door veel en wijd verspreide zaden komt voor bij de drie types van plantenstrategieën in de gevestigde fase en is vooral van belang in verspreide, moeilijk toegankelijke habitats zoals rotsen en muren.

Verder kan deze strategie ook gebruikt wordt in habitats met onvoorspelbare verstoringen.

Regeneratie met behulp van langlevende jonge planten wordt vooral gebruikt door stresstolerante soorten. Bij deze soorten is de vestiging van kiemplanten een onzeker proces en door voldoende langlevende kiemplanten achter de hand te houden kan direct na het afsterven van een andere plant de kiemplant beginnen opgroeien. Op die manier kan deze jonge plant al voorsprong nemen op een soort die pas begint te kiemen nadat er plaats en licht is vrijgekomen door het afsterven van de andere plant.

Home