NATUURLEXICON


 Regenworm   

Lumbricus terrestris   


De Regenworm Lumbricus terrestris, ook Gewone Aardworm genoemd, is een ringworm met een lengte van 8 tot 30 mm. Hij heeft 110 tot 1870 segmenten. Deze zeer bekende en typische worm is roodbruin gekleurd. Tussen segment 31 en 37 bevindt zich een gordel of zadel, die men ook clitellum noemt.

Deze worm komt overdag regelmatig aan de oppervlakte. Hij graaft gangen die tot wel 2 m diep kunnen gaan. Deze worm trekt plantenresten tot ver in de bodem.

Regenwormen zijn tweeslachtig; zij bevruchten elkaar en leggen eitjes. Deze eitjes worden in een cocon gelegd, die gevormd wordt door het clitellum.  

Regenwormen zorgen in de natuur voor de afbraak van dood plantenmateriaal. Bladstrooisel wordt na de “verwerking” door de Regenworm humus. Bovendien zorgen deze dieren voor lucht in de bodem.

Eén hectare grasland bevat ongeveer 8 miljoen Regenwormen.

De meeste Regenwormen komen voor in losse en vochtige bodems.

Home