NATUURLEXICON


 Regenwulp   

Numenius phaeopus   


De Regenwulp Numenius phaeopus lijkt sterk op de Wulp Numenius arquata. Deze vogel heeft een kortere snavel en een donkere kruin met een lichte streek over de middenkruin.

De vogel broedt op de toendra, heide en hoogvenen in Noord-Europa.

Het is een doortrekker die op weilanden in het binnenland en op schorren, slikken en polderweiden aan de kust kan worden gezien.

Home