NATUURLEXICON


Regulatie


1.  Het aanpassen van (natuurlijke) waterlopen met het doel het water in tijden van overlast sneller af te voeren. Veelal komt dit neer op het afsnijden van bochten, rechttrekken en verbreden van waterlopen, en dergelijke.


2.  Ook aantalsregulatie; menselijke ingreep in de aantallen individuen in een populatie van een planten- of diersoort waardoor dit aantal voldoet aan de vooropgestelde doelstellingen (bijvoorbeeld natuurlijke dichtheden).


3.  Ook natuurlijke regulatie; de aantallen van de predatoren (bijvoorbeeld Vos, Wolf) zullen nooit zo groot worden als men verwacht op basis van de beschikbaarheid van prooien. Eenmaal een zekere dichtheid is bereikt, vallen de aantallen op een natuurlijke wijze terug.   


Home