NATUURLEXICON


Rekrutering


Rekrutering is de mate waarin een soort een leefbare populatie kan opbouwen als zij een nieuwe locatie heeft bereikt.

De rekrutering hangt sterk af van het feit of de soort wel of niet veeleisend is qua leefgebied en of er voldoende geschikt substraat aanwezig is.

Home