NATUURLEXICON


Relictpopulatie


Synoniem: remnant population

Is een ecologische term, die vooral wordt gebruikt bij planten.  

Een relictpopulatie kan zich lang handhaven en vegetatief (klonaal) uitbreiden op plaatsen waar vestiging uit zaad (sporen) niet meer plaatsvindt.

Een voorbeeld van een vaatplant met dit type populatie is Adelaarsvaren Pteridium aquilinum op de hogere zandgronden.

Bij mossen gaat het o.a. om soorten die in Europa (vrijwel) geen sporenkapsels vormen en zich door grote (zware) broedlichamen of door fragmentatie lokaal kunnen handhaven.

Home