NATUURLEXICON


 Relmuis   

Glis glis   


De Relmuis Glis glis  komt voor in loofbossen.

Het zijn relatief open bossen met struiklagen en heesters,  die in een gevarieerd voedselaanbod kunnen voorzien. Deze muis kan ook voorkomen in parken, tuinen, kerkhoven en boomgaarden.

Deze muis, die behoort tot de slaapmuizen, heeft een lichaamslengte tot 18 cm. De borstelige, lange staart meet tot 15 cm. Het dier lijkt door deze staart op een Grijze Eekhoorn Sciurus carolinensis.  

Hij is vooral ’s nachts actief. Hij maakt zijn nest in holle bomen, verlaten ekster- of eekhoornnesten, nestkasten of soms in een hol in de grond. Het nest wordt bekleed met mos. Hij bewoont het nest overdag en tijdens de winterslaap.

De 3 tot 6 jongen worden in het nest gebaard door het vrouwtje. Het heeft één worp per jaar.

De Relmuis leeft in familieverband of in kleine groepen.  

Zijn voedsel bestaat onder meer uit vruchten, bladeren, knoppen, eikels en insecten.

Het verdwijnen van zijn leefgebieden en de versnippering zijn voor dit dier de voornaamste bedreigingen.

Deze muis komt in Vlaanderen en Nederland voor zover bekend niet meer voor (2015). De mogelijkheid dat deze soort toch ergens opduikt is niet uitgesloten.

Home