NATUURLEXICON


 Resedamaskerbij   

Hylaeus signatus   


De Resedamaskerbij Hylaeus signatus is een vrij algemene solitaire bij die gespecialiseerd is op Reseda-soorten Reseda species, zoals Wilde Reseda Reseda lutea, Wouw Reseda luteola en tuinsoorten zoals Witte Reseda Reseda alba.

Kenmerkend bij deze bij zijn de vrijwel glasheldere vleugels.

Het vrouwtje heeft een vrijwel volledig zwart gezicht en witte haarbandjes aan de zijkanten van het eerste tergiet van het achterlijf.

Het mannetje heeft een witte gezichtstekening. Deze bij meet 6 tot 9 mm en vliegt van begin mei tot eind september.

De bij komt vrijwel steeds op ruderale plekken voor zoals spoor- en rivierdijken, spoorwegemplacementen, industrieterreinen, tuinen en vergraven of verstoorde terreinen in de duinen.   

De bij nestelt in bestaande holten, zowel in holle plantenstengels als in steilwanden en muren en maakt ook gebruik van kunstmatige nestgelegenheid (boorgaten met een diameter van 3 à 4 mm).

De aanwezigheid van de voedselplanten zal bepalend zijn voor de aan- of afwezigheid van deze bij.

Wespen van het genus Coelopencyrtus parasiteren bij deze soort.

Home