NATUURLEXICON


Respiratie


Planten verbranden, net als andere levende wezens, constant glucose tot koolstofdioxide als energievoorziening voor allerlei noodzakelijke processen zoals groei, transport van water en opname van voedingsstoffen.

Dit proces van energie-aanmaak wordt respiratie genoemd.

Een plant neemt dus niet alleen koolstofdioxide op; ze geeft ook koolstofdioxide af.

Bij zeer warme temperaturen worden planten enerzijds geremd in de fotosynthese (er wordt dan minder koolstofdioxide opgenomen).

Anderzijds zullen ze meer energie nodig hebben om aan genoeg vocht te geraken en om de weefsels te beschermen, zodat de respiratie toeneemt (er wordt dus meer koolstofdioxide afgegeven).

In normale omstandigheden zal een plant evenwel meer koolstofdioxide opnemen dan afgeven.  

Zie ook: Fotosynthese

Home