NATUURLEXICON


Harsbuilmot

Retinia resinella   


De Harsbuilmot Retinia resinella behoort tot de bladrollers. Deze soort heeft een vleugelspanning tot 20 mm en vliegt in mei en juni. Dit motje heeft bruingrijze en zilvergrijze dwarsbanden op de voorvleugels en donkergrijze achtervleugels.

De soort bewoont dennenbossen en komt algemeen voor. De rupsen produceren met hars, spinsel en uitwerpselen een kleverig galachtig kamertje van zo’n 3 cm groot waarin ze wonen. Deze vlinder maakt alleen deze gallen in Grove Den Pinus sylvestris.

De poppen wringen zich tijdens de verpopping doorheen de wand naar buiten.

Home