NATUURLEXICON


Reukeloze Kamille    

Tripleurospermum maritimum   


De Reukeloze Kamille Tripleurospermum maritimum is een algemene plant van ruigten en wegbermen met een vochthoudende, humeuze, vaak ammoniakhoudende klei- of zandbodem. Het is een soort uit Azië, die iets later dan de Echte Kamille Matricaria chamomilla in Europa is terechtgekomen.

De plant bloeit van juni tot de eerste vorst. De bloemen zijn margrietachtig: wit-gele bloemen in hoofdjes tot 4 cm breed. De bladeren zijn samengesteld. De stengels zijn kaal en onvertakt.

Home