NATUURLEXICON


Reuzenbalsemien    

Impatiens glandulifera   


De Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera komt als verwilderde en ingeburgerde plant voor op ruderale plaatsen, vooral aan bosranden en langs rivier- en beekoevers. De plant prefereert vochtige tot natte, voedselrijke, meestal beschaduwde plaatsen en zaait zichzelf gemakkelijk uit. Vooral in stedelijke gebieden vinden we de plant meer en meer. Oorspronkelijk komt deze soort uit de Himalaya, maar ze komt reeds sedert 1830 in Europa voor. Ze kan plaatselijk dichte bestanden vormen en andere planten verdringen. Deze soort groeit doorgaans wel op plaatsen waar meestal geen kwetsbare of bedreigde soorten groeien. Na het afsterven van vegetaties van deze plant blijft er vaak wel een onbegroeide oever achter, hetgeen de kans op erosie vergroot.   

De plant wordt tot 2 m hoog. De bloemen staan in trossen van 2 tot 14 stuks en bloeien van juli tot oktober. Ze zijn roze en zijn bij bijen zeer geliefd voor het stuifmeel. Insecten moeten wel diep in de bloem kruipen om bij het stuifmeel te komen. Bij het bezoek aan een volgende bloem vindt de bestuiving plaats.

Bij aanraking van de doosvruchten springen de zaadjes weg. De bladeren zijn lancetvormig. De stengel is geribd. De zaden van Reuzenbalsemien zijn slechts 2 jaar kiemkrachtig.       

Deze plant is een goede bijendrachtplant. Honingbijen Apis mellifera leggen grote afstanden af voor de nectar van deze plant.

Ook de Hoornaar Vespa crabro blijkt te profiteren van de plant.

Het is één van de waardplanten van het Groot Avondrood Deilephila elpenor, een vlinder.

Reuzenbalsemien verhindert het opkomen van zaailingen van Beuk Fagus sylvatica. De Reuzenbalsemien-planten scheiden namelijk naftoquinonen af. Dit zijn chemische stoffen die de kolonisatie van haarwortels van Beuken door ectomycorrhizasymbionten (zwammen) verstoren. Op die manier ondervinden Beuk-zaailingen problemen om te kunnen doorgroeien. De zwammen leveren noodzakelijke voedingsstoffen aan, versterken de weerstand tegen ziekteverwekkers en maken de zaailingen beter bestand tegen stressfactoren zoals droogte.


Home