NATUURLEXICON


Reuzenberenklauw    

Heracleum mantegazzianum   


De Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum is oorspronkelijk afkomstig uit de Kaukasus. De soort werd naar onze streken gebracht omwille van zijn decoratieve uiterlijk.

Het is bij ons vooral een verwilderde plant uit parken en tuinen. Deze plant is nog groter dan de Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium.

Ze kan tot 3,5 m hoog worden en groeit op een vochtige, zeer voedselrijke bodem. De plant bloeit van juni tot september met witte bloemen die in reuzenschermen tot 50 cm breed staan. De bladeren kunnen tot 3 m lang zijn en zijn veervormig samengesteld. De plant bezit een penwortel. De vruchten zijn splitvruchten.

Deze plant produceert jaarlijks duizenden zaden. De zaden verspreiden zich via de wind zodat deze soort in grote hoeveelheden wordt aangetroffen langsheen autosnelwegen en spoorlijnen en in verwaarloosde tuinen en bossen.

De zaden kunnen zich ook via het water van grachten, beken en rivieren verspreiden.    

De stengelharen kunnen zorgen voor kleine wondjes. De bladeren bevatten furocumarine en kunnen bij contact onder invloed van  zonlicht op de huid rode vlekken, zwellingen, blaasjes en ontstekingen veroorzaken. De huid wordt overgevoelig voor zonlicht door de furocumarine. De gif-werking op de huid is nog sterker dan bij de Gewone Berenklauw.

De brandwonden ontstaan pas na een kwartier tot twee uur.

De reactie op de huid wordt fytofotodermatitis genoemd. De ontstane “brandwonden” genezen pas na 1 à 2 weken. Na genezing kunnen ze een bruinverkleuring (hyperpigmentatie) van de huid achterlaten.

Bij regenweer is de irriterende werking veel minder uitgesproken.

Als het sap van deze plant in de ogen terechtkomt, kan in sommige gevallen permanente blindheid ontstaan. Het sap is giftig.

Er zijn reeds mensen gestorven nadat een kleine hoeveelheid van het giftige Berenklauw-sap in hun lichaam terechtkwam via hun mond.

Men raakt dus best deze plant niet aan en men moet ook kinderen behoeden voor deze soort. Het is één van de giftige planten die men best verwijderd indien ze voorkomt in de buurt van kinderspeelplaatsen. Na contact moet onmiddellijk overvloedig worden gespoeld met water en moet de zon zeker een week worden gemeden.

 

Home