NATUURLEXICON


Reuzenbovist    

Calvatia gigantea   


De Reuzenbovist Calvatia gigantea is een witte buikzwam met een vruchtlichaam met een diameter tot 80 cm. Een jong exemplaar is zowel van buiten als van binnen wit. De zwam wordt bruin en zacht bij veroudering en is dan gevuld met bruin sporenstof.

Hij komt voor op voedselrijke klei- en veengrond in sterk bemeste weilanden, alsook in boomgaarden, bermen en parken, loofbossen en struwelen, en dit vaak op verstoorde grond of ingedroogde modder. Het is een saprofiet.

Wanneer het hard waait en de vruchtdraden loslaten, kan deze zwam meters ver rollen, terwijl de wind ondertussen de sporen verspreidt.

Home