NATUURLEXICON


Reuzenertswesp    

Leucospis dorsigera   


De Reuzenertswesp Leucospis dorsigera is een zijdelings afgeplatte wesp die tot 13 mm lang kan worden en van begin mei tot eind juli vooral te vinden is op zonnige plaatsen. De soort behoort tot de bronswespen.   

De wesp is zwart gekleurd met gele tekeningen. Het achterlijf ziet er afgestompt uit. De achterdijen zijn breed. De legboor ligt in een over het achterlijf gebogen buis en reikt tot aan het borststuk.

Deze parasitaire soort ontwikkelt zich in het broed van behangers- en metselbijen die in holle stengels nestelen en in het broed van boorkevers. Bronswespen beperken zich vaak tot slechts enkele nestcellen en vormen dus geen bedreiging voor bijenpopulaties. 

Een bekende gastheer is de Slangenkruidbij Hoplitis adunca.

Het is ook een hyperparasitaire soort op parasitaire wespen zoals Xorides corcyrensis.

De wesp bezoekt de bloemen van onder meer Peen Daucus carota, Pastinaak Pastinaca sativa en Wolfsmelk-soorten Euphorbia species.

De broedcellen worden met de legboor geïnjecteerd doorheen de stengel. De jonge larve doodt de aanwezige eieren en larven van andere parasieten en zuigt de larve van de gastheer leeg.

Home