NATUURLEXICON


Reuzenhaai    

Cetorhinus maximus   


De Reuzenhaai  Cetorhinus maximus is op de Walvishaai Rhincodon typus na de grootste haaiensoort ter wereld.

Deze soort is langs de Schotse oostkust een zomerattractie. Hij wordt sporadisch gezien langs de Vlaamse en Nederlandse kust.  

Deze haai bewoont voedselrijke, gematigde kustwateren en kan 15 m lang worden. De meeste exemplaren meten ongeveer 10 m.

Een Reuzenhaai kan ruim 5000 kilo wegen. Het is een planktoneter, met een voorkeur voor roeipootkreeftjes.

Deze haai is herkenbaar aan de afgeronde vorm van zijn driehoekige rugvin en de kegelvormige snuit, die boven de bek, die wel 1 m breed kan zijn, uitsteekt.

Het dier zeeft door middel van kieuwzeven plankton uit het water.

Deze vreedzame haai zal nooit mensen aanvallen.

Home