NATUURLEXICON


Reuzenpaardenstaart    

Equisetum telmateia   


De Reuzenpaardenstaart Equisetum telmateia groeit in vochtige, beschaduwde brongebieden op een kalkhoudende grond. Hij kan tot 2 m hoog worden. Het is een indicator van kalkrijke of basische kwel.

Deze soort wordt tot 1,80 m hoog en heeft een stengel van 1 cm dik.

De groene stengel is onvruchtbaar (vegetatieve vorm). Hij wordt voorafgegaan door lichtbruine stengels van ongeveer 50 cm hoog (generatieve vorm). Op de top hiervan zit de sporendragende aar.  


Home