NATUURLEXICON


Rhabdepyris myrmecophilus


De heideplatkopwesp  Rhabdepyris myrmecophilus is een parasitaire zwarte wesp met een glanzend gepolijst achterlijf. Aan de voorrand van het scutellum heeft de wesp een dikke dwarsgroeve. De wesp meet 2,5 tot 3,5 mm.

Mannetjes worden gezien van augustus tot september.

Deze wesp bewoont de nesten van mieren zoals de Zwarte Zaadmier Tetramorium caespitum.

De larven parasiteren op keverlarven die als mierengast in het nest aanwezig zijn.  

Home