NATUURLEXICON


 Grijze Ribbelboktor  

Rhagium inquisitor   


De Grijze Ribbelboktor Rhagium inquisitor , ook Gewone Dennenboktor genoemd, is een algemene boktor. Het halsschild is aan weerszijden gedoornd. De dekschilden zijn bezet met grijze haartjes en hebben één tot drie vage donkere dwarsbanden. De antennes zijn zwart.

Hij meet 9 tot 15 mm en komt voor van midden april tot juni in naaldbossen. Hij is vooral op houtstapels en zelden op bloemen te vinden. De kever voedt zich met bloemdelen en boomhars.

De larve ontwikkelt zich onder de schors van naaldbomen, soms van loofbomen.

De ontwikkeling duurt 2 jaar. De volgroeide larve knaagt een poppenwieg en verpopt erin. Nog voor de winter kruipt de kever uit de pop, maar verlaat de wieg zelf maar in het volgend voorjaar. 

Home