NATUURLEXICON


Rhizosfeer


De rhizosfeer is de aardlaag met alle bijhorende abiotische factoren in de onmiddellijk nabijheid van de plantenwortels, die onder invloed staat van de wortels.

In deze laag is meestal een verhoogde microbiële activiteit waar te nemen, onder andere ten gevolge van de opname en uitstoot van stoffen door de plantenwortels.

De voor de bomen belangrijke mycorrhiza’s bevinden zich in deze rhizosfeer.


Home