NATUURLEXICON


   Rhodymenia palmata   


Het wier Rhodymenia palmata is een algemeen voorkomend roodwier.

De taaie thalli zijn plat, 10 tot 30 cm lang en groeien op een hechtschijf.

Home