NATUURLEXICON


   Rhogogaster punctulata   


De wesp Rhogogaster punctulata is een geelgroene bladwesp met op de kop een zwart omega-achtig figuur.

De soort meet tot 12 mm en komt van mei tot juli voor op planten en bloemen  langs bosranden en vangt vaak kleine insecten op bloemen. De larven leven op verschillende loofhoutsoorten, zoals Wilg-soorten Salix species en Els-soorten Alnus species.

Home