NATUURLEXICON


Ridderwasplaat      

Hygrocybe fornicata   


De Ridderwasplaat Hygrocybe fornicata groeit op de grond op matig bemeste vochtige tot droge hooilanden en op graslanden met een droge, kalkrijke of lemige zandgrond.

Deze saprotrofe soort is gevoelig voor vermesting.  


Home