NATUURLEXICON


Ridderzuring

Rumex obtusifolius


De Ridderzuring Rumex obtusifolius groeit op voedselrijke, iets vochtige grond zoals tijdelijk overstroomde graslanden, vernatte akkers, langs slootkanten en soms ook op bemeste graslanden. Het is een zeer algemene plant. De groene bloemen zijn van juni tot oktober te zien.

De bladeren kunnen wel 30 cm lang worden. De bovenste bladeren zijn langwerpig: de onderste zijn eirond en hebben een hartvormige voet. De plant bezit een penwortel. 

De plant bevat oxaalzuur. Deze stof veroorzaakt bij runderen en schapen na inname een calciumgebrek in het bloed. Dit gebrek kan aanleiding geven tot braken, diarree, verlies van de eetlust, bloedarmoede, hartverlamming, spiersamentrekkingen, krampen, een verlengde bloedstollingstijd en uiteindelijk coma. De behandeling zal symptomatisch zijn in de vorm van het toedienen van een calciumpreparaat.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Kleine Vuurvlinder Lycaena phlaeas, Phegeavlinder Amata phegea, Zuringuil Acronicta rumicis en Agaatvlinder Phlogophora meticulosa.


Home