NATUURLEXICON


Rietborstelspinnendoder      

Anoplius caviventris


De Rietborstelspinnendoder Anoplius caviventris is een zwarte wesp. De achterrand van de prothorax van het vrouwtje is bijna boogvormig. De vierde en vijfde buikplaat zijn bij het mannetje ingedrukt en bruin behaard. De wesp meet 5 tot 11 mm.

Deze zeer zeldzame soort vliegt in één generatie van juni tot en met augustus in koele vochtige biotopen, vooral riet- en graslanden.

Deze wesp maakt een nest in de stengels van Riet Phragmites australis en Distel-soorten Carduus species. De wanden worden gemaakt uit humus, spinsel of schraapsel van stengels. Ook verlaten nestgangen van andere insecten kunnen worden gebruikt.

De prooien zijn struikzakspinnen, kraamwebspinnen en krabspinnen.   

Home