NATUURLEXICON


Rietgans      

Anser fabalis


De Rietgans Anser fabalis is een grote, bruine gans met oranje poten en een gele tot oranje tint op de snavel. De kop en de bovenhals zijn wat donkerder gekleurd dan de rest van het lichaam. De dekveren zijn voorzien van opvallende witte zomen.

Deze vogel broedt in venen, moerassen en poelen in afgelegen taiga- of toendragebieden (een deel van Scandinavië en Noord-Rusland).

Deze gans overwintert op rustige akkers en (polder)graslanden met een voldoende voedselaanbod.  

Het is in Vlaanderen een doortrekker en overwinteraar. De gans wordt vooral vanaf begin oktober gezien, maar vooral vanaf december. De winterpopulatie neemt in de loop van februari-maart terug af.

Home