NATUURLEXICON


Rietgors      

Emberiza schoeniclus   


De Rietgors  Emberiza schoeniclus  meet 15 cm en is het hele jaar door te zien. Het mannetje heeft een golvende vlucht. Het is wit in de nek, heeft een witte staartrand, een zwarte kop en keel, een zwarte baardstreep en bruingestreepte bovendelen. Het vrouwtje heeft een bruine kop. De tsjilpende roep lijkt op die van de Huismus. De zang is een vijftonig liedje.

Zijn voedsel bestaat uit insecten, slakjes, kreeftjes en zaden.

Hij zingt graag vanaf een hogere post, zoals een wat uitgegroeide plant. Vroeger kwam de Rietgors vrij talrijk voor in rietlanden en oeverbegroeiing, later meer en meer op drogere terreinen zoals graan- en koolzaadvelden en heidegebieden.

Broeden doet hij evenwel steeds in rietkragen en moerassen. Het nest wordt gemaakt op droge plaatsen in de grond. Het vrouwtje legt in mei en juni 5 of 6 eitjes die zij alleen uitbroedt. Mannetje en vrouwtje verzorgen de nestjongen. De Rietgors broedt twee keer per jaar. Het is bij ons een standvogel, doortrekker en wintergast.

Home