NATUURLEXICON


Rietgras

Phalaris arundinacea  


Het Rietgras Phalaris arundinacea groeit als een algemene plant langs de oevers van stilstaande en stromende wateren, in rietlanden, in natte weilanden en in moerasbossen op een voedselrijke, iets zure grond.

De plant verstevigt de oevers.

Het gras wordt 50 tot 200 cm hoog en bloeit van juni tot augustus met kluwenachtig samengetrokken bloeipluimen van groene grasbloemen met talrijke 1-bloemige aartjes. De bladeren zijn rietachtig en zijn niet breder dan 15 mm. Ze hebben een vliezig tot 5 mm lang tongetje.   

Het is één van de waardplanten van de vlinders Kleine Rietvink Simyra albovenosa, Spiegeldikkopje Heteropterus morpheus en Rietvink Euthrix potatoria.

Home