NATUURLEXICON


Rietluipaard      

Phragmataecia castanea   


De Rietluipaard Phragmataecia castaneae  behoort tot de houtboorders (Cossidae). Dit is een kleine familie van primitieve nachtvlinders.

Deze soort komt voor in rietvelden met overjaars Riet Phragmites australis.

De vlinder zet in de voorzomer de eitjes af tussen een rietstengel en een bladschede vlak boven de waterspiegel.

De rupsen vreten de bladeren en de halmen aan en boren zich pas in de herfst in een stengel, vlak boven het wateroppervlak, waarna ze door enkele stengelleden een weg omlaag boren tot in de wortelstok. De gaten worden met een spinsel verzegeld om het binnendringen van water en van parasieten te verhinderen.

De rupsen brengen enkele dm onder water in de wortelstok door, waarna ze zich weer omhoog werken en een andere halm opzoeken.

Ze dringen dieper in de wortelstok door, waar zij een tweede winter doorbrengen.

In de lente knagen ze zich in de afgestorven rietstengels omhoog tot een halve meter boven de waterspiegel, waarna ze verpoppen.

Beheersingrepen zoals maaien en branden in lente of zomer vormen een bedreiging voor deze soort.  

Home