NATUURLEXICON


Rietmaskerbij      

Hylaeus pectoralis   


De Rietmaskerbij Hylaeus pectoralis is een zeldzame bij met een lengte van 6 tot 8 mm.

Het vrouwtje heeft driehoekige gezichtsvlekken. Het eerste achterlijfssegment is onbestippeld en glanzend.

Het mannetje heeft een helder geel gezicht. Het mannetje heeft witte haarbandjes op de achterranden van tergiet 2 tot 4.

Deze bij vliegt in één generatie van begin mei tot eind september in en bij oude rietbegroeiingen.

Het nest wordt vaak gemaakt in de verlaten gallen van de Grote Rietsigaargalhalmvlieg Lipara lucens.   

Soms wordt gebruik gemaakt van afgebroken rietstengels of dorre braamstengels.

Het is een polylectische soort die onder meer op Braam Rubus fruticosus, Berenklauw-soorten Heracleum species, Tormentil Potentilla erecta en Grote Kattenstaart Lythrum salicaria wordt gezien. De aanwezigheid van deze nectar- en stuifmeelplanten op een beperkte afstand van de nestelplek is belangrijk voor deze bij.  

Home