NATUURLEXICON


Rietsikkelwants      

Nabis lineatus   


De Rietsikkelwants Nabis lineatus is een zoöfage soort die voorkomt in rietkragen en vochtige graslanden op de bodem en in begroeiingen van cypergrassen, grassen en russen. De wants wordt ook in zilte biotopen gevonden.


Home