NATUURLEXICON


Rietsnoerhalsloopkever      

Odacantha melanura   


De Rietsnoerhalsloopkever Odacantha melanura is een zeldzame kever met een lengte tot 8 mm (gemiddeld 6,9 mm). Hij heeft een sterk versmald halsschild en geelbruine verkorte dekschilden met een zwarte punt. Het is een langvleugelige (macroptere) soort.

Hij komt voor bij oevers op Riet Phragmites australis en andere hoge waterplanten. De kever verlaat in de herfst de pop en overwintert tussen de bladeren van oeverplanten.

In het voorjaar gebeurt de paring en de eileg.

Home