NATUURLEXICON


Rietvink      

Euthrix potatoria   


De Rietvink Euthrix potatoria behoort tot de spinners. Deze vlinder heeft een vleugelspanning van 6,5 cm en vliegt van juni tot augustus. Het mannetje heeft brede roodbruine voorvleugels. Het vrouwtje heeft brede geelbruine voorvleugels met 2 witte vlekjes.

Deze vlinder komt voor in vochtige gebieden, zoals rietlanden, veenachtige graslanden en vochtige heide- en bosranden. De rups is op de flanken wit gevlekt en draagt vooraan op de rug een haartoefje. Ze wordt tot 8,5 cm lang. De waardplanten van de rupsen zijn Riet Phragmites australis, Rietgras Phalaris arundinacea en Pijpenstrootje Molinia caerulea.

De rups verpopt in een geelachtige cocon.

Home