NATUURLEXICON


Rietzakspin      

Clubiona phragmitis   


De Rietzakspin Clubiona phragmitis  heeft zwarte gifkaken. De spin wordt tot 12 mm groot. De soort komt vooral talrijk voor in rietvelden. We vinden haar verder ook in andere lage vegetatie op vochtige plaatsen.

Deze spin houdt zich overdag op in een spinsel in een sigaarvormig samengevouwen rietblad. ’s Zomers bewaakt het vrouwtje daarin ook haar eicocon en later de jongen.


Home