NATUURLEXICON


Rietzanger      

Acrocephalus schoenobaenus   


De Rietzanger  Acrocephalus schoenobaenus meet zo’n 12,5 cm. Hij heeft een uitgespreide staart, een gestreepte rug, een roodachtige stuit. Hij heeft een roomkleurige oogstreep. Hij is geler dan de Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus en heeft donkerder strepen op de rug. De zang lijkt ook op die van de Kleine Karekiet, maar is gevarieerder.

Hij zoekt insecten in de onderbegroeiing. Het is een zangvogel van struweel en ruigte in moerasgebieden. De vogels overwinteren in het Sahelgebied, waar er veel dieren sterven van de droogte. De versnippering, verdroging en verbossing van moerassen bewerkstelligt de gestage achteruitgang van deze soort.

Grote, aaneengesloten moerasgebieden zijn van belang.


Home