NATUURLEXICON


Rietzwenkgras      

Festuca arundinacea   


Het Rietzwenkgras Festuca arundinacea groeit vooral op klei, maar ook op andere grondsoorten. De soort is goed bestand tegen brakke omstandigheden en veranderingen in bodemvochtigheid. De plant verdwijnt bij betreding door vee of mensen.

We vinden dit gras vooral in vochtige weilanden, op dijken, in bermen, aan waterkanten en aan wegranden. De plant groeit in dichte pollen.

De plant bloeit in juni en juli met groene grasbloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lijnvormig. De stengel is hol. 

 

Home