NATUURLEXICON


Ringelwikke      

Vicia hirsuta   


De Ringelwikke Vicia hirsuta is te vinden op bouwland, in bermen en in duinen op een open of grazige, droge en niet te voedselrijke grond.

Deze plant bloeit van mei tot juli met witte trossen van vlinderbloemen. De bladeren zijn veervormig, even samengesteld. De wortels groeien ondiep, zodat ze in droge perioden snel te weinig kan opnemen. Het zaad is ongeveer even groot en zwaar als een graankorrel.

Vroeger werd deze plant aanzien als een onkruidgewas, maar tegenwoordig is dit minder het geval door een betere zaadschoning en chemische bestrijdingsmiddelen. 

Home