NATUURLEXICON


Ringpootroetneusje      

Parasyrphus vittiger


Het Ringpootroetneusje Parasyrphus vittiger  is een zweefvlieg met een doffe borststukrug, gele achterschenen met een brede, zwarte ring en gele banden op het achterlijf. De zweefvlieg meet 8 tot 10 mm.

Het is een zeldzame zweefvlieg die van half maart tot begin oktober in 2 of 3 generaties vliegt in naaldbossen en soms ook in loofbossen op zandgrond.

De larven voeden zich met bladluizen, vooral op naaldbomen. Mogelijk overwinteren de larven van de laatste generatie in een diapauze-stadium.   

Home