NATUURLEXICON


Ringpootroofvlieg      

Tolmerus cingulatus


De Ringpootroofvlieg Tolmerus cingulatus is een algemene roofvlieg met een lengte van 10 tot 15 mm. Deze vlieg is grijsbruin. De schenen zijn opvallend zwart-geelrood geringd.

Deze vlieg komt van eind juni tot begin oktober voor in heidegebieden en open graslanden.

Home