NATUURLEXICON


Ringpootzwartkop      

Euophrys aequipes   


De Ringpootzwartkop  Euophrys aequipes is een spin die voorkomt tussen lage vegetatie en stenen op warme, zonnige plekken.

Deze spin leeft vooral in droge, schrale graslanden met open grond, naar het zuiden gericht.


Home