NATUURLEXICON


Rinks Maskerbij      

Hylaeus rinki   


De Rinks Maskerbij Hylaeus rinki is een maskerbij met een lengte van 6 à 7 mm. De kop van het vrouwtje is volledig zwart. De antennes zijn aan de onderzijde zwart of bruin gekleurd. Bij het mannetje zijn de antenneschachten bladvormig verbreed en de overige antenneleden zwart-geel geblokt.

Deze zeldzame bij vliegt in één generatie van half mei tot begin september in heischrale bermen en (vochtige) schraalgraslanden, langs bosranden, in rivierduinen en in heidegebieden.       

Deze soort nestelt in Braam Rubus fruticosus en Framboos Rubus idaeus. Het nest wordt door de bij zelf uitgeknaagd en bestaat uit een tiental broedcellen, die van elkaar worden gescheiden met wandjes van uitgeknaagde stukjes stengelmerg.

Het is een polylectische soort die onder meer op Braam en schermbloemen vliegt.  

Home