NATUURLEXICON


Rivierfonteinkruid      

Potamogeton nodosus   


Het Rivierfonteinkruid Potamogeton nodosus is een zeldzame plant die groeit in grindgaten, rivieren en kanalen in klei of tussen stenen en beschoeiingen.

De plant heeft zowel bladeren onder het wateroppervlak als drijvend op het wateroppervlak. De bladeren zijn lancetvormig. De drijvende bladeren zijn netvormig geaderd. De bruine of groene bloemen bloeien in juli en augustus.

Zwanen eten graag de wortelstokken van deze plant.

Home