NATUURLEXICON


Rivierkruiskruid      

Senecio sarracenicus


Het Rivierkruiskruid Senecio sarracenicus is een zeldzame soort in Vlaanderen. Het is een plant van natte, voedselrijke gronden langs rivieroevers.

Vaak groeit de plant tussen wilgengrienden en in hardhoutooibossen langs de grote rivieren.

Home