NATUURLEXICON


Rivierparelmossel      

Margaritifera margaritifera   


De Rivierparelmossel Margaritifera margaritifera, ook Beekparelmossel genoemd, is een tweekleppige die leeft in zuivere heldere beken in laagvlakten en heuvellandschappen.

De soort kan 60 tot 80 jaar oud worden. Het is onduidelijk of deze soort al dan niet nog in Vlaanderen of Nederland voorkomt. Het is eerder een soort van Zuidwest-Europa.


Home