NATUURLEXICON


Riviertandzaad      

Bidens radiata


Het Riviertandzaad Bidens radiata is een zeer zeldzame plant in Vlaanderen en Nederland. Deze plant groeit vooral langs de rivieren.

Het is een pionier van modderige, kale bodems. Het al dan niet voorkomen van deze soort hangt af van de waterstand op de groeiplaatsen. Men vindt de plant doorgaans op die plaatsen waar plassen op uiterwaarden opdrogen. In warme zomermaanden kan de plant plaatselijk massaal kiemen.  

Home