NATUURLEXICON


Robertskruid      

Geranium robertianum   


Het Robertskruid Geranium robertianum komt algemeen voor op beschaduwde plaatsen, soms op muren en steenglooiingen. De plant prefereert een vochtige en losse kalkhoudende bodem. De plant bloeit van mei tot de eerste vorst met roze bloemen die alleen staan of in schermen. De bladeren zijn handvormig samengesteld. De stengel en een deel van de bladeren hebben een roodachtige waas. De vruchten zijn kluisvruchtjes, die bij rijping tot zes meter ver worden weggeslingerd. De kracht wordt veroorzaakt doordat de vruchtwand losspringt van de middenzuil.  

De plant behoort tot de ooievaarsbekfamilie. Typisch voor deze familie zijn de vruchten met een lange snavelvormige structuur met vijf lijsten. Aan elke lijst hangt een zaad. De lijsten zijn elastisch en kunnen oprollen. Eenmaal het zaad rijp is, ontrollen de lijsten zich, waardoor de zaden worden weggeslingerd. Deze familie dankt haar naam aan de lange snavelvormige structuur van de vruchten.  


Home